آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   markaz.amoozesh@iran.ir   021-23055186

مسئولیت مدنی کارفرمایان

دسته بندی: وکیل پایه یک
ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1398/7/7
  • مدت زمان آموزش 4
  • گواهی نامه پایان دوره بله
  • هزینه 10000070,000 تومان
  • ثبت نام